تمامی شرکت کنندگان در  روز همایش اطلاعات زیر را به ایمیل همایش ارسال کنند

نام  و نام خانوادگی

دانشگاه یا سازمان

شماره تماس

ایمیل

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-11-20
0 ریال
پس از تاریخ 1397-11-20
0 ریال
2
تا تاریخ 1397-11-11
0 ریال
پس از تاریخ 1397-11-11
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.