# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1120-CTFP آیا مالیات بر ارزش افزوده منجر به رشد اقتصادی می شود سید حسین غفاریان کلاهی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1041-CTFP اثر ریسک گریزی بر عملکرد مالی شرکت (شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) محمدرضا عاشوری رودپشتی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1078-CTFP اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز در کشورهای در حال توسعه سید حسین غفاریان کلاهی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
4 1201-CTFP ارائه الگوی اعتماد عمومی براساس شاخص‌های تحول نظام مالیاتی با رویکرد آمیخته اکتشافی محمد میرعرب رضی، روح اله سمیعی، سامره شجاعی، محمود رضا مستقیمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
5 1202-CTFP ارائه الگوی نقش فرهنگ مالیاتی در تحول نظام مالیاتی با رویکرد آمیخته اکتشافی اعظم زنگانه، روح اله سمیعی، حسین دیده‌خانی، محمود رضا مستقیمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
6 1196-CTFP ارائه مدل بررسی عوامل موثر بر تمایل استفاده از فناوری سیستم‌های الکترونیکی مالیات مسعود حراقی، علی درویشی، مریم حراقی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
7 1153-CTFP آسیب شناسیِ سیاست کیفری در جرم انگاری رفتارهای مجرمانه ی مالیاتی عیسی بنی نعیمه، حسن حمودی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
8 1228-CTFP استقلال سازمانی هیات های حل اختلاف مالیاتی (مطالعه تطبیقی- کامن لا، فرانسه و ایران) رضا چراغی، منصور امینی، ولی رستمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
9 1007-CTFP آموزش و پرورش و فرهنگ سازی مالیاتی جعفر عباسی، حسن رضا زین آبادی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1143-CTFP برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران ومقایسه آن با کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی(2016_2010) فیروز احمدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
11 1263-CTFP برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور علی نصیری اقدم، پریسا مهاجری، فاطمه میرجلیلی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1161-CTFP بررسی ابعاد طرح جامع مالیاتی در ایران با تأکید بر ذینفعان، اهداف و پروژه ها محمد ابراهیمی، بهروز مهدلو، مجید رئوفی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
13 1240-CTFP بررسی آثار بی ثباتی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری مهدی جلولی، احمد سرلک، هادی غفاری، عباس مزیکی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1066-CTFP بررسی اثرات احتمالی مالیات بر معاملات مالی مریم هاشم پور، محمدرضا رستمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
15 1139-CTFP بررسی اثرات سیستم مدیریت دانش بر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی هوشنگ خرم نیا مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1067-CTFP بررسی اثر اختلاف بین استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی بر گزارشگری مالی حسین جهانگیری، رزگار طالبپوراصل مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
17 1292-CTFP بررسی اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی بر عوامل موثر در ثبت الکترونیک مالیات سعید امامی ده چشمه مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
18 1267-CTFP بررسی اثر مالیات بر درآمد گروه‌های مختلف مصرف‌کننده با رویکرد رشد‌ اقتصادی مریم رحمتی، مجید صامتی، رسول بخشی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
19 1065-CTFP بررسی آسیب‌شناسانه نظام مالیاتی با رویکرد شفافیت مالیاتی سیدمحمدصالح نجفی فراشاه، سید نظام الدین مکیان مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
20 1069-CTFP بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان محبوبیت سازمان با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) مرجان محمدی، محمد کریمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
21 1178-CTFP بررسی تاثیر ایجاد خزانه اسلامی متمرکز از محل مالیات های شرعی، خمس و زکات بر کاهش فقر نادر نامدار مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
22 1130-CTFP بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی حسابرس بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی(مطالعه موردی حسابرسان مالیاتی خوزستان) امین نوشادی، اکبر بهوندپور، علی اسماعیلی رز، مینا بنوندی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1016-CTFP بررسی تأثیر تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص و وصول مالیات در اداره کل امور مالیاتی سلیمان شهریارپور، بهاره بنی طالبی دهکردی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
24 1243-CTFP بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر مالیات فعالیت‌های اقتصادی در ایران و جهان حمیدرضا صداقت جو، محمدرضا نوری، علی صالحی، محسن حمیدیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1029-CTFP بررسی تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر تعهد و سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی مریم ندائی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
26 1214-CTFP بررسی تأثیر زمان‌بندی حسابرسی مالیاتی بر کیفیت حسابرسی مالیات بر عملکرد و تأخیر در وصول مالیات (وقفه وصول مالیات)، مطالعه موردی مودیان معاونت اشخاص حقوقی شهر مشهد طی سال‌های 1394-1390 بابک اسداللهی، یحیی یعقوب نژاد، افشین محمودیان مقدم مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
27 1258-CTFP بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر درآمد مالیاتی در ایران ناصر یارمحمدیان، علی مریدیان پیردوستی، سحر زارع جونقانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1135-CTFP بررسی تاثیر عدالت مالیاتی ادراک‌شده و فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی در بنگاه‌های کسب‌وکار کوچک و متوسط مظاهر کاظمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
29 1144-CTFP بررسی تاثیرعوامل مالی بر مدیریت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حسین جهانگیری، رزگار طالبپوراصل، سید حمید شمسی نژاد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
30 1315-CTFP بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امیر غفوریان شاگردی، عیسی علی نیا، محمد سجاد غفوریان شاگردی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1024-CTFP بررسی تغییرات اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در بخش شرکتها جواد قنبری نژاد، مهدی فغانی، احمد پیفه مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
32 1283-CTFP بررسی چالش های فراروی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک در جمهوری اسلامی ایران رضا طاهری بروجنی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1046-CTFP بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود و اثر تعدیل گر ‏مالکیت مدیریتی بر رابطه آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‏اوراق بهادار تهران جمال جلیلیان، محمود علیزاده، درخشان حیدری، نسیم طاهرخانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
34 1316-CTFP بررسی رابطه بین تمرکز مشتری با هزینه سرمایه و اجتناب مالیاتی امیر غفوریان شاگردی، یاسمن اسمعیل زاده عباسی، حسن دولتشاهی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
35 1084-CTFP بررسی رابطه بین درآمدهای مالیاتی و توازن بودجه در کشورهای منتخب آسیایی سید محسن حسینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
36 1072-CTFP بررسی رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی با نرخ موثر مالیاتی با در نظر گرفتن نوع حسابرس بهرام محسنی ملکی رستاقی، محمد شعبانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
37 1281-CTFP بررسی رابطه بین سرمایه‌های روانشناختی و رضایت شغلی در کارکنان اداره امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان حمزه نصرتی ناهوگ، شعیب صمیمی، رحیم استاشاهوزهی، عثمان دهانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
38 1068-CTFP بررسی رابطه بین کیفیت افشاء، مدیریت سود واقعی و فرارمالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امین نوشادی، مراد مرادی تاشاری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1038-CTFP بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اجتناب مالیاتی و اثر تعدیل گر مدیریت سود بر رابطه آن‌ها در ‏شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران جمال جلیلیان، محمود علیزاده، درخشان حیدری، نسیم طاهرخانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1309-CTFP بررسی رابطه پایداری سودهای مختلف و اجزای آن‌ها با یکنواختی نرخ مالیات پرداختی بیان جامعی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1221-CTFP بررسی رابطه پویای مالیات های مستقیم و غیر مستقیم با رشد اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد ARDL مجید صامتی، وحید محمدی، هاجر مظفری شمسی، فریدون اسعدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
42 1177-CTFP بررسی رابطه تنوع شرکتی و اجتناب از پرداخت مالیات محمد قیاسی سنگانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
43 1195-CTFP بررسی رابطه توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت های تجاری مصطفی جواهری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
44 1235-CTFP بررسی رضایت‌مندی مؤدیان بزرگ مالیاتی بر مبنای سند منشور حقوق مؤدیان مرتضی منصوری، مجید رئوفی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1151-CTFP بررسی روایی ، اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط با مودیان مالیاتی روح اله علیا، رضا کرمی نیا، محسن احمدی طهور سلطانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
46 1307-CTFP بررسی عدم تقارن نرخ مالیات بر اشخاص، واردات، ثروت و درآمد بر فرار مالیاتی در قالب منحنی لافر با استفاده از الگوهای MIMIC و مارکوف سوئیچینگ مسلم انصاری نسب، عباس معمارزاده، افسانه کریمی مقدم مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1165-CTFP بررسی عوامل موثر الگوریتم های داده کاوی در آشکارسازی الگوهای مشکوک مالیاتی سمانه شعبانی، اسدالله شاه بهرامی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
48 1212-CTFP بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری فناوری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم) توسط کاربران ادارات امور مالیاتی شهر تهران در راستای طرح جامع مالیاتی کشور حسین یوسفی، بهاره کیانی آذر مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
49 1017-CTFP بررسی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران علی خطیری علیائی، احمد آخوندی، مینا جمشیدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
50 1090-CTFP بررسی فقهی- اقتصادی جبران خسارت در قوانین مالیاتی کشور (مورد مطالعه قانون مالیات بر ارزش افزوده) حسین کفشگر جلودار، حسین بحرینی یزدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
51 1249-CTFP بررسی کارایی جرایم مالیاتی در نظام مالیات بر‌ ارزش ‌افزوده در جلوگیری از فرار مالیاتی علیرضا نصرتی، مسعود عزیزی روشن مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
52 1020-CTFP بررسی نظام مالیاتی ایران و نحوه ورود مالیاتهای اسلامی به نظام مالیاتی فضل اله پیری، محمدرضا پیری، مجید دهمرده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
53 1140-CTFP بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی بر ارتباط مالکیت خانوادگی با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سبحان ظفری، کوروش فرامرزی، مجتبی مطلبیان چالشتری، هادی پایاب آورگانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1213-CTFP بررسی نقش تعدیل‌گر مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ارتباط بین ادراک از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران زهرا کاظمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
55 1210-CTFP بررسی نقش عدالت مالیاتی از دیدگاه نهج البلاغه وتاثیرآن دراقتصاد مقاومتی بهروز برزگر (قلی پور)، حسن قراباغی، فرزانه سپه وند، بهزاد برزگر مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
56 1300-CTFP بررسی و اولویت بندی چالش های طرح جامع مالیاتی مورد مطالعه ادارات امورمالیاتی خراسان رضوی زکیه باقری قلعه جوقی، علی حسین زاده، علی شعبانی، فریبا عباس زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1199-CTFP برونسپاری فرایندها و تاثیر آن بر عملکرد سازمان امور مالیاتی: نتایج یک مطالعه میدانی عاطفه رستم نیاکان کلهری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
58 1211-CTFP تاثیر ابعاد هوش معنوی بر فرسودگی شغلی کارکنان امورمالیاتی شرق گیلان مهرداد مباشرامینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
59 1142-CTFP تاثیر اجزاء مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه های مصرفی خصوصی درایران 1396-1357 اکبر خدابخشی، مهران منتظری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
60 1301-CTFP تأثیر برون سپاری فرآیند ها در سازمان امور مالیاتی بر ساختار سازمانی (مورد مطالعه: اداره های امور حسابرسی مالیاتی استان تهران) حسین نویدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
61 1162-CTFP تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران تکتم صافدل، محمود لاری دشت بیاض، عباس حسن آبادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
62 1113-CTFP تاثیر ریسک نکول بدهی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش شرایط بازار وحید کرمانی زاده، مهدی محرابی زاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
63 1050-CTFP تاثیرساختارنظام اداری سازمان امورمالیاتی, بر نگرش کارکنان و نگرش کارکنان بر باور و رفتار آن ها مهدی صباحی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1154-CTFP تاثیر عدالت سازمانی بر فرودگی شغلی با توجه به نقش واسط جو اخلاقی در سازمان(مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه) سید محمد موسوی جد، مظهر محمدی مطلق، دارا حسینی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1186-CTFP تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران حمیدرضا حری، راضیه اسماعیل پور، علیرضا شکیبایی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
66 1085-CTFP تبیین تغییر خط مشی های مالیاتی مجتبی باباصفری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
67 1273-CTFP تبیین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان و ارائه یک الگوی بومی لیلا اصغرپور، مسعوو پورکیانی، عبدالمجید جلایی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
68 1305-CTFP تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تأکید بر راهبردها و چالش‌ها حجت ایزدخواستی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1252-CTFP تحلیلی بر ساختار حقوقی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سیدضیاالدین مومنی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1156-CTFP تحلیل حقوقی تأثیر موافقت‌نامه‌های مالیاتی دوجانبه بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی فناوری نانو شهریار کاظمی آذر، مسعود آموزگار مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1033-CTFP تحلیل محتوای تحقیقات مرتبط با تمکین مالیاتی در برخی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مهدی مهدوی خو، رضا مهدوی خو مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
72 1304-CTFP تدوین سناریو های پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور در افق چشم انداز 1404 با کاربرد تلفیقی روش های دلفی، پانل خبرگان و ماتریس تاثیرات متقابل فرهاد علی یولداشی، مهشید مهرمنش مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
73 1013-CTFP تصمیم گیری دانش محور در سازمان امور مالیاتی کشور حمیدرضا شهیدی بنجار مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
74 1116-CTFP تعیین نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران:رویکرد معادلات همزمان سبحان ظفری، مجتبی مطلبیان چالشتری، بهنام محمدی، حیدر شبانیان مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
75 1206-CTFP توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) در زمینه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی سیدمرتضی موسوی نیا، زهرا زادسر مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1237-CTFP ثر بخشی معافیت های مالیاتی در روند سپرده گذاری منابع مالی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران) marjan bidar مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
77 1262-CTFP چالش های حقوقی و فنی مالیات بر تجارت الکترونیکی محمدرضا عباسی، غلام نبی فیضی چکاب مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
78 1062-CTFP حاکمیت شرکتی داخلی و اجتناب مالیاتی: افشای ضعف‌های کنترل داخلی در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه جعفری، حسین جعفری جم، محمد باصری، حمید زارعی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
79 1037-CTFP رابطه بین مدیران داخلی ،ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا عاشوری رودپشتی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1064-CTFP رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و سیاست های جسورانه مالیاتی محمود لاری دشت بیاض، محمد تقی شریفی فر، فاطمه روشنی، کامران قائم مقامی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1157-CTFP رابطه شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان ایدا کرباسی زاده رنجبر مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
82 1000-CTFP سودپس از کسر مالیات، جریان نقد و اجتناب مالیات ملیکا معتکف فر، مرتضی محمدی، محسن کلوتی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
83 1293-CTFP شبیه سازی و پیش بینی اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک پریسا زارعی، عبدالمجید جلایی، زین العابدین صادقی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1048-CTFP شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی از دیدگاه خبرگان مالیاتی استان خوزستان علی اکبر باقری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
85 1128-CTFP شناسایی و تبیین نقش عوامل مؤثر بر ماهیت کار مدیران مالیاتی در اجرای سیاست‌های مالیاتی حمزه صمدی میارکلائی، حسین صمدی میارکلائی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
86 1039-CTFP شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی شهرستان گرگان) علیرضا اژدری، معصومه عبدی، مرجان بای مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
87 1227-CTFP طراحی مدل شایستگی‌های‌ حرفه‌ای مدیران در سازمان امور مالیاتی کشور احسان مرزبان، میر رستم اسدا... زاده بالی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
88 1268-CTFP طراحی مدلی هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی جهت پیش‌بینی درآمد مؤدیان مشاغل حقیقی با استفاده از سوابق مالیاتی مؤدیان امین فرح بخش طولی، نساء امیری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
89 1054-CTFP عوامل موثر بر ارتقا فرهنگ مالیاتی در مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در استان خراسان (رضوی،شمالی،جنوبی) صادق شجاع سنگچولی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
90 1152-CTFP عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی مجید یوسفی، مهدی محرابی زاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
91 1109-CTFP کنترل رفتار انحرافی با استفاده از رویکرد کنترل اجتماعی معصومه امامقلی، فائزه امامقلی، حامد رحمانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
92 1200-CTFP مالیات بر آلاینده ها در نظام حقوقی ایران از منظر تحلیل اقتصادی حقوق سعیدرضا ابدی، حامد ادریسیان مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
93 1125-CTFP مدیریت سود، نابرابری اطلاعاتی و شکاف مالیاتی هادی شایسته، جهانشاه ارزانی بیرگانی، روح اله قهرمانی، قدرت اله میرزاپور مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
94 1278-CTFP مدلسازی پدیده فرار مالیاتی در ایران با رویکرد بازی‌های پویا مهدیه صالح، مهدی ابراهیمی، محمود مرادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
95 1011-CTFP مطالعه تاثیر جنسیت هیات مدیره بر ریسک و مالیات بر درآمد ابرازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبداله حاجی عیدی، مجید اشرفی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
96 1047-CTFP معیارهای اجتناب از مالیات شرکت‌ها جواد دجلانی، مجید فرزان مهر، محمدرضا شورورزی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
97 1277-CTFP نظام دادرسی و هیات های حل اختلاف مالیاتی احمد ابراهیمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
98 1015-CTFP نقش ایدئولوژی سیاسی و اعتماد اجتماعی دراجتناب مالیاتی بر اساس تئوری یکپارچه قرارداد اجتماعی بهمن بنی مهد، شیرین حقیقی فشی، فریدون اوحدی، بهرام همتی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
99 1034-CTFP نقش فناوری اطلاعات و مولفه دسترسی و ثمربخشی تغییرات کارایی وصول مالیات خدیجه رضایی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
100 1098-CTFP نگرش بر اثرگذاری سیاستهای آزادسازی تجارت بر درآمد مالیاتی ایران فرشاد شکری، سید مختار حسینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
101 1257-CTFP همکاری در ارتکاب جرم مالیاتی علی حسین نتاج مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
102 1236-CTFP وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی با تاکید بر کارایی تخصیصی فریده خدادادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است